• Pzt – Cts: 09:00 – 18:00
 • +90 (212) 533 73 39
 • info@arcitasari.com
 • İMAR BARIŞI

  İmara aykırılıkları olan yapılar bu aykırılıklardan arınıp imar barışı sayesinde oluşan anlaşmazlığı giderecek şekilde imar barışı imkanı getirecektir. İmar affı yasasında faydalanmak ve başvuruda bulunmak için gerekli evrakların toplanıp harç ücretinin yatırılması durumunda Yapı Kayıt Belgesi verilecek. İmar affı ve Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara daha önceden verilen yıkım kararları ile henüz ödenmemiş para cezaları iptal edilecek.

  Yapı Kayıt Belgesi başvurularında arsa rayiç bedelinin ve bina yapım maliyetinin toplamının konutlar için %3’ü ticariler için %5’i kadar harç bedeli ödenecektir.


  Kat mülkiyetine geçebilmek için; .

  Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tamamının muvafakatıyla tapuya müracaat edilerek ve yapı kayıt belgesinde ödenen bedel kadar ilave bedel ödenerek, cins değişikliği ve katmülkiyeti tesis edilebilecek.  Tapuda işlem yapılırken yapının mevcut durumunu gösteren  proje istenecek ve bu projenin yapı kayıt belgesindeki bilgilerle uyumlusu olması aranacaktır.  Bu  yüzden yapı kayıt belgesi müracatında yapıya ilişkin bilgilerin doğru girilmesi gerekmektedir.

  İmar barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecektir.

  İmar barışı Sayesinde Kaçak yapılar artık yapı kayıt belgesi ile kayıt altına alınıyor

  Kaçak yapılar artık kayıtlı yapı haline gelerek elektrik , su , doğalgaz bağlantılarını bağımsız olarak yapabilecek hale geliyor

  Sizde bundan faydalanmak istiyorsanız bizim irtibata geçiniz.

  Tel  : 0 (212) 533 73 99

  Fax : 0 (212) 533 91 56

  Gsm : 0532 774 40 21

  Gsm : 0532 606 27 88

  YS Tasarım